menu dblex
skära någon i hjärtat
fras
smärta

Alla synonymer går att klicka på.