menu dblex
skära mot
verb
svära mot
bryta mot
kontrastera
kontrastera mot
skära sig mot

Alla synonymer går att klicka på.