menu dblex
skära itu
verb
klyva

Alla synonymer går att klicka på.