menu dblex
skära in
verb
rista
inrista
inskära

Alla synonymer går att klicka på.