menu dblex
skära igenom
fras
klyva
skära itu
genomkorsa

Alla synonymer går att klicka på.