menu dblex
skära i tänderna
fras
ila

Alla synonymer går att klicka på.