menu dblex
skära i bitar
verb
sönderdela
stycka

Alla synonymer går att klicka på.