menu dblex
skära i ögonen
fras
lysa bjärt

Alla synonymer går att klicka på.