menu dblex
skära huvudet av
verb
nacka

Alla synonymer går att klicka på.