menu dblex
skära för
verb
tranchera
skära upp

Alla synonymer går att klicka på.