menu dblex
skära allt över en kam
fras
generalisera

Alla synonymer går att klicka på.