menu dblex
skänka uppmärksamhet
verb
lyssna

Alla synonymer går att klicka på.