menu dblex
skänka liv
verb
skapa

Alla synonymer går att klicka på.