menu dblex
skänka gehör åt
verb
lyssna

Alla synonymer går att klicka på.