menu dblex
skänka bort
verb
avhända sig
göra sig av med
göra av med

Alla synonymer går att klicka på.