menu dblex
skälvande
adjektiv
vacklande

Alla synonymer går att klicka på.