menu dblex
skälva på tonen
verb
tremulera

Alla synonymer går att klicka på.