menu dblex
skälmaktig
adjektiv
skämtsam
munter
lustig
skalkaktig
skälmsk
okynnig
elak

Alla synonymer går att klicka på.