menu dblex
sjunka ned
verb
sjunka ihop
nedsjunka
sätta sig
erodera

Alla synonymer går att klicka på.