menu dblex
sjunka i vanmakt
verb
falla i vanmakt
svimma

Alla synonymer går att klicka på.