menu dblex
sjungande
adjektiv
välljudande
klingande
melodisk
mässande
sång
rytmisk
sjusjungande
strålande
förträfflig
ypperlig

Alla synonymer går att klicka på.