menu dblex
sjukrum
substantiv
sal

Alla synonymer går att klicka på.