menu dblex
sjuklig förändring
substantiv
degeneration

Alla synonymer går att klicka på.