menu dblex
sjuk humor
substantiv
svart humor
morbid humor
snedvriden humor

Alla synonymer går att klicka på.