menu dblex
sjabbla
verb
fumla
slarva
Alternativ stavning
schabbla

Alla synonymer går att klicka på.