menu dblex
självkritisk
adjektiv
hämmad

Alla synonymer går att klicka på.