menu dblex
självförsörjande
adjektiv
oberoende
självständig
sin egen herre
självtillräcklig
yrkesarbetande
som står på egna ben

Alla synonymer går att klicka på.