menu dblex
själs-
förled
psyko-

Alla synonymer går att klicka på.