menu dblex
sisyfosarbete
substantiv
trälgöra
evighetsgöra
fruktlöst evighetsgöra
grottekvarn
Alternativ stavning
sisyfusarbete

Alla synonymer går att klicka på.