menu dblex
sinnesjämvikt
substantiv
fattning
besinning
jämnmod
sinnesro
lugn
balans
behärskning
självbehärskning
själslugn
harmoni
frid

Alla synonymer går att klicka på.