menu dblex
sinnesintryck
substantiv
sensation
I uttryck
mottaglig för sinnesintryck

Alla synonymer går att klicka på.