menu dblex
sinnesfrånvarande
adjektiv
själsfrånvarande
disträ
förströdd
tankspridd
ouppmärksam
försjunken
borta
distraherad

Alla synonymer går att klicka på.