menu dblex
sinne för proportioner
substantiv
balans
besinning
sinne för humor
omdöme
vett
oförvillad blick
saklighet

Alla synonymer går att klicka på.