menu dblex
singuljär
adjektiv
säregen
egendomlig
enastående

Alla synonymer går att klicka på.