menu dblex
singulär
adjektiv
ensam i sitt slag
säregen
egendomlig

Alla synonymer går att klicka på.