menu dblex
sin egen herre
adjektiv
självständig
myndig
oberoende
självförsörjande

Alla synonymer går att klicka på.