menu dblex
sikta på
verb
syfta på
lägga an på
avse
åsyfta
inrikta sig på

Alla synonymer går att klicka på.