menu dblex
sekterism
substantiv
sektväsen
separatism
söndring
partiväsen

Alla synonymer går att klicka på.