menu dblex
sedan var det ogörligt
fras
sen var det stopp

Alla synonymer går att klicka på.