menu dblex
se genom fingrarna med
verb
överse med
blunda för
tillåta
låta udda vara jämnt

Alla synonymer går att klicka på.