menu dblex
sava
verb
löpa
rinna
vätska sig

Alla synonymer går att klicka på.