menu dblex
satsbyggnad
substantiv
konstruktion

Alla synonymer går att klicka på.