menu dblex
satisfiera
verb
gottgöra
tillfredsställa

Alla synonymer går att klicka på.