menu dblex
sardonisk
adjektiv
sarkastisk
hånfull
ironisk
arrogant
bitter
retsam
bitande
skärande
nedlåtande
spotsk
frän
överlägsen
krampaktig
tvungen

Alla synonymer går att klicka på.