menu dblex
sannskyldig
adjektiv
verklig
äkta
riktig
veritabel
hel
pur
fullständig
sann
regelrätt
ärke-
fullödig
rätt
Se även
sannskyldigt

Alla synonymer går att klicka på.