menu dblex
sannfärdig
adjektiv
sann
sanningsenlig
redbar
objektiv
vederhäftig
historisk

Alla synonymer går att klicka på.