menu dblex
samstämmig
adjektiv
samfälld
gemensam
enhällig
enstämmig
enig
överensstämmande
kongruent
identisk
kongenial
motsvarande
Se även
samstämmiga

Alla synonymer går att klicka på.