menu dblex
sammantrycka
verb
hoptrycka
komprimera
kondensera
förkorta

Alla synonymer går att klicka på.