menu dblex
sammantränga
verb
förtäta
koncentrera
förkorta

Alla synonymer går att klicka på.