menu dblex
sammanträffa med
verb
möta
råka
träffa

Alla synonymer går att klicka på.